mbank wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego - zwrot odsetek

wcześniejsza spłata kredytu

W umowach kredytowych wskazuje się na termin uregulowania zobowiązań finansowych dłużnika względem kredytodawcy. Trzeba mieć świadomość, że klientom przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu gotówkowego (pod warunkiem, że jego kwota nie przekracza 255 tys. zł). Co więcej, konsument o swoich zamiarach nie musi informować banku ani prosić go o zgodę. Przedterminowe spłacenie długu dla instytucji udzielającej pożyczki oznacza konieczność zwrotu proporcjonalnej do skróconego okresu kredytowania części kosztów, w tym także prowizji i odsetek. Większość wierzycieli jednak, w tym m.in. mBank, podejmuje różne praktyki mające na celu uchylenie się od tego zobowiązania.

Pomimo tego, iż wydany 11 września 2019 roku wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje wyraźnie na prawo klientów do odzyskania wydatków związanych z kredytem gotówkowym w odpowiedniej wysokości, banki różnie interpretują to orzeczenie. Zwrot odsetek czasem nie stanowi dla nich najmniejszego problemu, a to ze względu na powiązanie tych kosztów z każdą uiszczaną co miesiąc ratą.

Większy kłopot mogą mieć klienci, którzy dokonali wcześniejszej spłaty długu i chcą odzyskać prowizję. Teoretycznie instytucje pożyczkowe, w tym mBank, powinny z własnej inicjatywy oddać konsumentom odsetki i pozostałe koszty kredytowe w kwocie proporcjonalnej do liczby miesięcy, o które uległ skróceniu czas kredytowania. W praktyce jednak o zwrot opłat związanych z zaciągniętym kredytem gotówkowym muszą starać się sami klienci, składając w tym celu stosowny wniosek z wszelkimi niezbędnymi danymi dotyczącymi kredytodawcy i kredytobiorcy oraz samej pożyczki.

Jeśli faktycznie nastąpiła wcześniejsza spłata zobowiązań wobec mBanku, warto ubiegać się o odzyskanie prowizji i innych kosztów pożyczkowych, do których zalicza się także odsetki. Konsumentów w walce o swoje prawa w tym aspekcie wspiera Kredyt HELP sp. z o.o., sp.k. W ramach swojej działalności spółka podejmuje się mediacji z wierzycielem. Sam klient może liczyć na odzyskanie prowizji w dwóch ratach, z których jedna płatna jest „z góry”, a druga stanowi połowę kwoty otrzymanej od mBanku. Nie trzeba obawiać się żadnych dodatkowych kosztów z tytułu współpracy.

Może oczywiście zdarzyć się, że instytucja udzielająca kredytu gotówkowego nie uzna przedstawionych jej argumentów dotyczących prawa konsumentów do zwrotu odsetek i prowizji, jeśli nastąpiła wcześniejsza spłata długu. Jednak nawet w przypadku wygranej banku przed sądem klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Warto zatem walczyć o swoje prawa.

Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!