Czy ubezpieczenia dobrowolne są ważne?

Ubezpieczenia dobrowolne

Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy ubezpieczenia dobrowolne są ważne!

czy czy ubezpieczenia dobrowolne są ważne

Gdy zapytamy kogokolwiek dlaczego bierze ubezpieczenie na siebie, rodzinę, firmę, samochód to usłyszymy zawsze jedno i to samo zdanie - “Człowiek przezorny zawsze ubezpieczony”. W myśl tej prostej i jakże wydawało się banalnej odpowiedzi kryje się cały sens i istota ubezpieczeń. To ma być zabezpieczenie nie na daną chwilę i sytuację życiową, ale musi ona być ukierunkowana na naszą przyszłość. Kiedy ktoś pyta: A po co ci kolejne ubezpieczenie skoro jesteś zdrowy, twoja firma dobrze prosperuję, a dzieci są jeszcze małe i nic im nie dolega? To odpowiedź powinna brzmieć - A skąd wiesz do kiedy obecny stan w moim przypadku się utrzyma? Dziś mogę to mieć, ale jutro mogę również to stracić. Nikt chyba nie chce sytuacji, w której nie ma odpowiedniego zabezpieczenia i z dnia na dzień może wylądować nie tylko na ulicy, ale może zapłacić za to cenę najwyższą jaką jest życie.

Rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych

Ubezpieczenia majątkowe - Jest to ubezpieczenia dobrowolne, i odnosi się do poszczególnych elementów mienia osoby ubezpieczonej. Można w ten sposób ubezpieczyć swoją nieruchomość, wyposażenie mieszkania lub domu oraz sprzęt np. AGD. Za każdą poniesioną stratę materialną, przysługuje nam wypłata odszkodowania jeżeli było to z przyczyn losowych takich jak: np pożar mieszkania, powódź domu albo kradzież ubezpieczonego mienia. To zakład ubezpieczeń każdorazowo szacuje wielkość straty i wypłaca na tej podstawie określoną, ustaloną kwotę. Nie może ona być wyższa niż od poniesionej straty czyli wartości danego mienia. Jest to bardzo praktyczne, a zarazem najczęściej wybierane ubezpieczenie, ponieważ pozwala zabezpieczyć cały dorobek swojego życia.
Ubezpieczenia dla firmy - Dotyczy wzięcia dobrowolnie ubezpieczenia na firmę. Może to być zarówno małe lub średnie jak i duże przedsiębiorstwo. Brane są na wypadek zdarzeń losowych takich jak: pożar, kradzież lub utratę płynności finansowej. Przedsiębiorcy biorąc na firmę ubezpieczenie często mogą pozwolić jej przetrwać w sytuacjach kryzysowych. Mają do wyboru różne formy zabezpieczające elementy struktury organizacji. W ten sposób można zabezpieczyć np. własne mienie majątkowe firmy, pojazdy, pracowników w razie wypadku w pracy albo podczas ich podróży służbowej, maszyny gdy zostaną uszkodzone oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Wybór pakietu, który nas interesuje powinniśmy skonsultować z ubezpieczycielem, któremu musimy podać także rodzaj działalności jaką wykonujemy i kondycję finansową firmy. Po sprawdzeniu tych aspektów będziemy mogli dostosować składkę ubezpieczeniową.
Ubezpieczenia komunikacyjne - Przykładem takiego ubezpieczenia jest tzw. autocasco w skrócie AC, które chroni pojazd przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Ochrona uzależniona jest od ogólnych warunków oferowanych przez konkretnego ubezpieczyciela. Popularną formą jest również Assistance komunikacyjne, w którego zakres działalności możemy uzyskać pomoc serwisową, informacyjną, prawną i medyczną.