Przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku

Przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku

Przy podejmowaniu decyzji o wzięciu kredytu gotówkowego wiele osób bierze pod uwagę przede wszystkim jego łatwą dostępność. Zaciągnięte pod wpływem presji czasu zobowiązanie finansowe zwykle jest jednak drogie, a kwota comiesięcznych rat wraz z odsetkami może poważnie nadwerężać budżet dłużnika. Czasem zdarza się również, że w ciągu kilku miesięcy od skorzystania z oferty kredytowej jednej instytucji konkurencyjna do niej firma udostępniła bardziej atrakcyjny pod względem cenowym produkt. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie długu do innego banku.

Refinansowanie należności to najprostszy i najwygodniejszy sposób na obniżenie wysokości zobowiązania. Dzięki niemu można również skutecznie zmniejszyć marżę za udzielenie kredytu gotówkowego oraz zapewnić sobie najwyższą jakość obsługi. Na to rozwiązanie nierzadko decydują się też osoby, którym dotychczasowy kredytodawca odmówił rozłożenia zadłużenia na bardziej przystępne raty.

Przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku cieszy się dużą popularnością wśród osób, które zaciągnęły zobowiązania hipoteczne. Coraz częściej po tę opcję sięgają również kredytobiorcy pożyczek konsumpcyjnych. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każdy kredyt gotówkowy można zamienić na należność refinansową. Decyzja w tej sprawie należy do bankowców, którzy przy jej podejmowaniu biorą pod uwagę szereg czynników. W tych okolicznościach warto przejrzeć oferty różnych banków, proponujących atrakcyjne warunki przeniesienia zobowiązania. Dobrze jest przy tym skorzystać z profesjonalnego wsparcia specjalistów z firmy Kredyt Help sp. z o.o. sp. k., którzy pomagają klientom w wyborze najlepszych dla nich propozycji kredytowych.

Na czym polega przeniesienie kredytu gotówkowego do innego banku?

Istota refinansowania zaciągniętych należności kredytowych sprowadza się do ich wcześniejszej spłaty u dotychczasowego kredytodawcy oraz kontynuacji uiszczania rat w innej instytucji finansowej, która udziela klientowi środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia kosztów dotychczasowego zobowiązania. W ramach zawartej pomiędzy konsumentem a podmiotem finansowym umowy nowy wierzyciel jest zobligowany do spłaty wcześniejszej należności.

Istnieją dwa sposoby na wygodne, obciążone minimalnym ryzykiem przeniesienie zadłużenia do innego banku. Jednym z nich jest tzw. kredyt konsolidacyjny. To bardzo praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu można liczyć na pozyskanie dodatkowej gotówki. Drugie wariant polega na zaciągnięciu tańszego kredytu gotówkowego w konkurencyjnej instytucji celem refinansowania poprzednich należności. Niezależnie od tego, na którą opcję ostatecznie zdecyduje się dana osoba, musi ona mieć świadomość, że z przeniesieniem zobowiązania do konkurencyjnego banku wiąże się konieczność spłaty wcześniejszego długu.

Na co zwrócić uwagę przy przenoszeniu kredytu gotówkowego?

Wybór najlepszej oferty pożyczkowej wbrew pozorom wcale nie jest prosty. Może zdarzyć się, że dana opcja w ostatecznym rozrachunku pociąga za sobą ogromne problemy z kredytowaniem. Przed podpisaniem umowy i przeniesieniem kredytu gotówkowego do innego banku należy szczegółowo przeanalizować zapisy kontraktu oraz zapoznać się z obowiązującym w danej placówce regulaminem kredytowym. Najlepiej uczynić to przy profesjonalnym wsparciu ze strony specjalistów zatrudnionych przez Kredyt Help sp. z o.o. sp. k.

Przy dokonywaniu weryfikacji danej oferty zwracamy uwagę na różne dodatkowe opłaty (np. prowizje i zabezpieczenia spłaty), a także na wskaźnik RRSO, na podstawie którego szacuje się rzeczywistą roczną stopę oprocentowania zobowiązania. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić, czy ewentualne przeniesienie zadłużenia do konkretnego banku jest rzeczywiście opłacalnym rozwiązaniem dla klienta korzystającego z naszych usług.

Cesja kredytu gotówkowego

Do refinansowania należności kredytowych może posłużyć również tzw. cesja kredytu gotówkowego, w ramach której dochodzi do obciążenia obowiązkiem spłaty zadłużenia innego kredytobiorcy. W całym procesie uczestniczą trzy strony: nowy i dotychczasowy dłużnik, a także instytucja finansowa jako kredytodawca. Każdy z tych podmiotów musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie wspomnianej procedury, a nowy kredytobiorca poddawany jest przez bank badaniu zdolności kredytowej. Jeśli weryfikacja przyniesie pozytywne dla wierzyciela informacje, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zaakceptuje on pomysł przeniesienia kredytu gotówkowego na innego dłużnika.

Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!