ODBIERZ SWÓJ ZWROT BANKOWY W 24H!

Sprawdź ile możesz odzyskać zwrotu odsetek!

 • Brałeś kredyt? Spłaciłeś wcześniej?
 • Robiłeś konsolidację kredytów lub przeniosłeś do innego banku swój kredyt?
 • Zwrot prowizji na Twoje konto nawet w 24 godziny
 • Nawet 5000 zł zwrotu prowizji nie wychodząc z domu
100% gwarancji

Skontaktuj się z nami

Bez żadnych zobowiązań i ukrytych opłat.

Zapoznałem/łam się z polityką prywatności oraz akceptuję regulamin świadczenia usług.

 • Dbamy o Twoje finanse

  Zaufaj doświadczonym specjalistom od odzyskiwania prowizji.
 • Bezpieczne płatności

  Bez żadnych zobowiązań i ukrytych opłat.
 • Analiza dokumentów

  Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Jak działa odzyskiwanie prowizji?

Jak wygląda cały proces zwrotu prowizji bankowej?

 • 1

  Wypełnij formularz kontaktowy

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

 • 2

  Rozmowa z naszym specjalistą

  Zbierzemy wstępne informacje dotyczące sprawy i odpowiemy na wszystkie pytania.

 • 3

  Przesłanie dokumentów do analizy

  Na podstawie analizy przesłanych do nas drogą mailową dokumentów, w ciągu 24 godzin przedstawimy możliwości zwrotu prowizji i propozycji odkupu.

 • 4

  Podpisanie umowy i wypłata

  Po akceptacji kwoty odkupu wierzytelności, wysyłamy umowę do podpisania. Jak tylko otrzymamy podpisane dokumenty, przelewamy ustaloną kwotę na Państwa konto w ciagu 24 godzin.

Wyślij wniosek

* Bez żadnych zobowiązań i ukrytych opłat.

Odzyskaj zwrot prowizji od kredytu już teraz!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów, którzy otrzymali zwrot odsetek

zwrot odsetek

Adam odzyskał w kwietniu 2019 r.

Pełny profesjonalizm, doskonała obsługa klienta.
Bardzo szybko otrzymałem zwrot odsetek.
710 zł
spłacony kredyt

Karolina odzyskała w marcu 2019 r.

Efekty przerosły moje oczekiwania!
Nie sądziłam, że zwrot prowizji nastąpi tak szybko.
1133 zł
spłacony kredyt

Karol odzyskał w marcu 2019 r.

Minimum formalności, błyskawiczne efekty.
Świetne odzyskiwanie prowizji
1853 zł
Zwroty bankowe

Anna odzyskała w lutym 2019 r.

Szybka realizacja zlecenia na zwrot prowizji bankowej
- Polecam!
4100 zł

Jak to działa? Czym się zajmujemy?

Zwroty prowizji bankowej

Zdecydowałeś się zaciągnąć kredyt konsumencki? Warto wiedzieć, że niekoniecznie musisz go spłacić w terminie, który ustaliłeś wcześniej z bankiem. Jeśli tylko umożliwia Ci to aktualna sytuacja finansowa, możesz uregulować swoje zobowiązania wcześniej. Co więcej, obowiązujące obecnie przepisy prawa pozwalają na podjęcie takiego działania bez zawiadomienia banku. Nie jest też wymaganie uzyskanie zgody od wierzyciela na spłatę kredytu. Skorzystanie z tego rozwiązania przynosi dłużnikowi szereg korzyści. Dzięki niemu można uwolnić się od konieczności uregulowania odsetek, przypadających na raty spłacone przed upływem terminu widniejącego w umowie.

Ponadto kredytobiorcy, którzy na długo przed wyznaczonym czasem uiścili w całości swoje zobowiązania względem banków, mogą liczyć na zwrot pozostałych kosztów pożyczki, w tym także prowizji bankowej. Trzeba mieć jednak świadomość, że prawo to nie dotyczy wszystkich dłużników, a na możliwość skorzystania z niego wpływa nie tylko rodzaj kredytu, ale także fakt spełnienia przez kredytobiorcę kilku istotnych warunków.

Zwrot odsetek

Zastanawiasz się, kiedy są możliwe zwroty odsetek, prowizji bankowej oraz części innych opłat, na przykład składek ubezpieczeniowych czy też należności administracyjnych? Musisz pamiętać, że możliwość skorzystania z tych opcji pojawia się tylko w przypadku kredytu konsumenckiego o równowartości nieprzekraczającej 255 550 zł. Niekiedy prawo do uzyskania zwrotu odsetek i prowizji bankowej przysługuje także dłużnikom, na których ciążą wyższe niż wspomniany limit zobowiązania finansowe, pod warunkiem przeznaczenia pożyczonych pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z remontem domu lub mieszkania. W tym przypadku spłacony przedterminowo kredyt nie może być jednak obciążony hipoteką.

Aby ubiegać się o zwroty prowizji bankowej i odsetek, trzeba mieć podpisaną z bankiem stosowną umowę, datowaną na okres po 1 stycznia 2012 roku, kiedy to weszły w życie nowe regulacje prawne odnoszące się do tych kwestii. Oczywiście, bardzo istotne jest też, aby do spłaty całości lub części kredytu doszło przed wskazanym w aktach umownych terminem. W tym przypadku nie ma większego znaczenia, czy obustronna umowa została zawarta z bankiem, czy też z inną instytucją pożyczkową albo spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową.

Wszystkie te placówki traktowane są tak samo w polskim prawodawstwie przy sporach dotyczących zwrotów opłat początkowych, takich jak prowizja bankowa albo odsetki od kredytu. Nie ma też wymogu, aby dług został spłacony koniecznie z własnych środków lub nadwyżek finansowych. Można pokryć te zobowiązania także innymi źródłami. Jednym z najczęściej wykorzystywanych w tej sytuacji rozwiązań jest kredyt konsolidacyjny.

Zwrot odsetek za spłacony kredyt

Zwykle banki i inne instytucje pożyczkowe nie są chętne do oddawania klientom pobranych wcześniej odsetek i prowizji bankowej. Dlatego też konsumenci, którzy pragną ubiegać się o zwrot przysługujących im środków finansowych, muszą w tym celu złożyć napisany osobiście wniosek. Zastanawiasz się, co powinno się w nim znaleźć?

Przede wszystkim muszą być to dane osobowe i kontaktowe zarówno samej instytucji udzielającej pożyczki, jak i kredytobiorcy. Oprócz tego, na formularzu należy podać również: datę zawarcia umowy pisemnej oraz jej numer, najbardziej pożądaną formę przekazania środków oraz termin, w którym instytucja pożyczkowa powinna zrealizować zwrot prowizji bankowej i odsetek za spłacony przed upływem terminu kredyt. Zgodnie z wydanym jakiś czas temu wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wniosku o oddanie przez bank części początkowych opłat nie trzeba dołączać żadnych innych dokumentów. To znacznie upraszcza procedury i czyni je krótszymi.

Jak odzyskać odsetki od kredytu wraz z kwotą wpłaconą jako prowizja bankowa? Najpierw należy poprosić bank o wyliczenie wartości zwrotu adekwatnie do wysokości uiszczonych wcześniej kosztów oraz czasu trwania spłaty poprzedniej części pożyczki. W przygotowanym w tym celu dokumencie trzeba jasno określić powód jego wystosowania, którym jest dążenie do zwrócenia przez bank wydatków poniesionych na spłatę rat, które zostały uregulowane przedterminowo przez dłużnika.

Przygotowane w ten sposób pismo można dostarczyć osobiście do siedziby banku lub wysłać je tradycyjną pocztą. Zgodnie z obowiązującym prawem rozpatrzenie złożonej reklamacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania przez instytucję dokumentu. Jeśli po upływie tego terminu bank nie spełnił prośby o zwrot odsetek za spłacony kredyt oraz prowizji bankowej kredytobiorcy przysługuje możliwość zgłoszenia się do sądu z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.

Zanim jednak do tego dojdzie, warto porozumieć się z wierzycielem. Nieocenioną pomoc w tym aspekcie świadczy Rzecznik Finansowy, który często podejmuje się roli mediatora pomiędzy pożyczkodawcą a dłużnikiem. W większości przypadków jednak – jeśli formularz był prawidłowo wypełniony, a bank otrzymał od kredytobiorcy wszystkie niezbędne dane – odsetki od spłaconego kredytu oraz prowizja bankowa w określonej wysokości wpływają na konto klienta mniej więcej w przeciągu czternastu dni od złożenia wniosku.

Zastanawiasz się, czy wierzyciel może odrzucić Twoją prośbę o zwrot opłat od pożyczek w przypadku wcześniejszego uregulowania zobowiązań? Niestety istnieje taka możliwość. Nie wszystkie instytucje bankowe są skłonne respektować wyrok TSUE w sprawach dotyczących zwrócenia prowizji i odsetek za spłacony kredyt. Wychodzą one przy tym z założenia, że wspomniane orzeczenie odnosiło się do indywidualnego przypadku, nie znajduje ono zatem zastosowania w innych okolicznościach. Jeśli w danej sytuacji porozumienie z bankiem nie jest możliwe, o należne zwroty trzeba starać się na drodze sądowej.

Warto pamiętać o tym, że postanowienie TSUE w swej zasadniczej treści odnosi się również do zaciągniętych kredytów hipotecznych. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić w tej sytuacji, jest odpowiednia data powstania zobowiązania. W tym przypadku o zwrot prowizji oraz odsetek można starać się jedynie wtedy, gdy dług zaistniał i został spłacony po 22 lipca 2017 roku.

Prowizja bankowa od kredytu

Za niedopuszczalną trzeba uznać także stosowaną przez niektóre banki praktykę zawężania okresu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu. W ten sposób dążą one do zmniejszenia ciążącej na nich finansowej odpowiedzialności za zwroty odsetek klientom, którzy uregulowali swój dług przed upływem wyznaczonego czasu. W praktyce do konsumentów trafia prowizja bankowa naliczona od zobowiązań, które zostały uregulowane po 11 września 2019 roku (czyli po ogłoszeniu wyroku TSUE).

Kolejną graniczną datą w niektórych interpretacjach bankowych jest 16 maja 2016 roku, kiedy to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w porozumieniu z Rzecznikiem Finansowym wystosował apel do banków z nakazem proporcjonalnego rozliczania prowizji bankowej w zależności od liczby rat, które zostały spłacone przed upływem terminu przewidzianego w umowie kredytowej. Tymczasem obowiązujące obecnie regulacje prawne wskazują jednoznacznie, że zwrot kosztów kredytu takich jak m.in. odsetki, należy się każdemu, kto uiścił wcześniej ciążący na nim dług. Przepisy te swym zasięgiem czasowym obejmują zobowiązania zaciągnięte po 18 grudnia 2011 roku, czyli po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim.

Teoretycznie banki powinny same, z własnej inicjatywy zwrócić konsumentom część prowizji i odsetek w przypadku, gdy pożyczka została spłacona przed upływem wyznaczonego w umowie terminu. Niestety, zazwyczaj to sam klient musi upomnieć się w takiej sytuacji o swoje prawa. Nie wszyscy konsumenci zdają sobie jednak sprawę z przysługujących im przywilejów zagwarantowanych przez stosowne regulacje prawne.

Trzeba mieć świadomość, że czas na zgłoszenie reklamacji do instytucji bankowej jest ograniczony. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca ma możliwość ubiegania się o zwrot takich opłat jak odsetki za spłacony kredyt oraz prowizja bankowa jedynie przez sześć lat od momentu, gdy zobowiązanie zostało przedterminowo uregulowane. Po upływie tego czasu dochodzi do przedawnienia roszczeń. Dlatego też przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań kredytowych warto zaznajomić się z prawami, które przysługują dłużnikom w sytuacji, gdy uregulują oni wszystkie należności przed upływem zawartego w umowie terminu.

Wcześniejsza spłata zobowiązań finansowych względem instytucji pożyczkowej wpływa na proporcjonalne zmniejszenie wysokości kosztów kredytu. Banki w większości przypadków decydują się na zwroty części wydatków tylko wtedy, gdy zostały one poniesione jeszcze przed zapłatą długów. Niekiedy jednak kredytobiorcy w takiej sytuacji mogą zostać obciążeni dodatkową opłatą, którą jest prowizja za przedterminową spłatę. Jakkolwiek takie działanie ze strony instytucji bankowych może wydawać się nieuczciwe, należy zdawać sobie sprawę, że prawo dopuszcza stosowanie tego rozwiązania pod pewnymi warunkami. Najważniejszym z nich jest wyszczególnienie w umowie kredytowej możliwości pobrania przez bank prowizji od dłużnika w przypadku wcześniejszego uiszczenia ciążącego na nim zobowiązania. Jeśli klient wyraził na to zgodę, poświadczając swoją decyzję podpisem, wówczas musi liczyć się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty na konto kredytodawcy.

Sprawdź jak wygląda Zwrot prowizji w poszczególnych bankach: Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Eurobank, Getin Bank, ING, Mbank, Millennium Bank, Nest Bank, Noble Bank, Pekao, PKO BP, Santander, Skok Stefczyka, WBK