Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu - prowizja banku przy kredycie hipotecznym

Prowizja banku przy kredycie hipotecznym od wcześniejszej spłaty kredytu

Masz pożyczkę w banku, a może dopiero planujesz zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowego? Warto dobrze to przemyśleć. Niezależnie, czy chodzi o kredyt hipoteczny, czy konsumencki należy sprawdzić, jak wysoka jest np. prowizja od wcześniejszej spłaty należności i kiedy masz prawo do jej zwrotu. Zebraliśmy dla Ciebie kilka najważniejszych informacji – zapraszamy do lektury.

Czym dokładnie jest kredyt konsumencki?

To zobowiązanie finansowe, które nie przekracza 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Może to być kredyt:

  • gotówkowy,
  • ratalny, którego oprocentowanie wynosi powyżej 0 procent,
  • celowy, np. samochodowy,
  • konsolidacyjny.

Zwrot prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Nie jest tajemnicą, że za udzielenie kredytu co do zasady z góry pobiera się prowizję i odsetki. Dodatkowo niekiedy wymagane jest jeszcze ubezpieczenie zobowiązania finansowego. W takich przypadkach przy wcześniejszej spłacie kredytu klient może ubiegać się o proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów. Należną kwotę wylicza się metodą liniową. Dla konsumentów jest to forma zrozumiała, przejrzysta i sprawiedliwa. Bank dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których umowa miała obowiązywać. Następnie mnoży to przez liczbę dni, o które skrócony został okres kredytowania.

Wyliczona stawka jest tą, która należy się kredytobiorcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny kalkulator, który ułatwia obliczyć tę kwotę. Banki różnie podchodziły do zwracania klientom części kosztów przy wcześniejszym oddaniu pożyczonej sumy. Zmieniło się to tylko dzięki prezesowi UOKiK oraz wyrokowi TSUE. Zgodnie z tym postanowieniem pieniądze za szybszą spłatę kredytu należą się każdemu, kto wziął go po 18 grudnia 2011 roku. Wiele banków wyraziło gotowość do wypłacania zwrotów wyliczonych metodą liniową. Jednak, aby tak się stało, trzeba złożyć stosowny wniosek.

Kto może ubiegać się o zwrot prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu?

Jeśli do tej pory nie wiedziałeś o tym, że prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu podlega zwrotowi, a nie minęło jeszcze 6 lat od momentu uregulowania przez Ciebie zobowiązań kredytowych, to zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego śmiało możesz wystosować pismo o oddanie należnych Ci środków. Nie zniechęcaj się w przypadku braku natychmiastowej odpowiedzi. Bank ma na tę decyzję 30 dni. Jeśli jednak będzie on wydłużał termin rozpatrzenia wniosku, powinieneś poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego.

Prowizja banku przy kredycie hipotecznym – zasady zwrotu

Wiesz, jaka jest prowizja banku przy kredycie hipotecznym i jakie są koszty przy jego wcześniejszej spłacie? Każda instytucja finansowa ma swoje osobne przepisy, które to dokładnie regulują. Przy zobowiązaniach kredytowych ze stałą stopą procentową wynosi ona do trzech procent spłacanej kwoty.

Niektóre instytucje wymagają, aby klient poinformował z wyprzedzeniem o zamiarze przedterminowego uregulowania zadłużenia. Jeśli kredytobiorca ma kredyt ze zmienną stopą procentową i uiszczał go przynajmniej przez 3 lata, to w przypadku jego wcześniejszej spłaty może odzyskać część prowizji oraz odsetek przypadających na okres, o który skraca się kredytowanie. Przy kredytach ze stałym oprocentowaniem bank może pobrać opłatę niezależnie od takich okoliczności.

Ważne

Szybsza spłata kredytu hipotecznego może być korzystna. Zgodnie z postanowieniem TSUE każdej osobie, która zaciągnęła takie zobowiązanie po 22 lipca 2017 roku i rozliczyła je przed terminem, przysługuje zwrot prowizji za skrócony okres kredytowania. Reguluje to Ustawa o kredycie hipotecznym z dnia 23.03.2017 r.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o zwrot prowizji?

Przede wszystkim wskaż:

  • dokładne dane – swoje i banku, a także adres do kontaktu,
  • numer i datę zawarcia umowy kredytowej,
  • w jakiej formie mają być oddane należne Ci środki,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać przelane pieniądze,
  • termin przekazania środków.

Warto też dołączyć do wniosku wyrok TSUE.

Zdaj się na pomoc ekspertów!

Masz jakiekolwiek wątpliwości, jak wypełnić wniosek lub bank odmówił Ci zwrotu prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu? Zanim udasz się do sądu, możesz skontaktować się z ekspertami. Podpowiemy Ci, od czego zacząć i jak odzyskać pieniądze, które Ci się należą. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!