Zwrot kosztu - Zwrot kosztów ubezpieczenia

Koszty zaciągnięcia kredytu konsumenckiego oraz możliwość ich zwrotu.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak uzyskać zwrot kosztów kredytu

zwrot kosztow ubezpieczenia kredytu

Raport Biura Informacji Kredytowej z 2017 roku stanowi, że co drugi obywatel polski zaciągnął kredyt konsumencki. Część z kredytobiorców nie reguluje swoich zobowiązań w terminie, inni płacą raty zgodnie z harmonogramem, a kolejni spłacają kredyt znacznie szybciej niż powinni. Czy warto dokonywać wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki oraz czy można odzyskać część poniesionych kosztów? Chciałbyś otrzymać zwrot kosztów kredytu

Jakie koszty kredytu ponosi kredytobiorca?

W momencie uruchomienia kredytu, kredytobiorca zwykle zostaje zobligowany do zapłacenia jednej, lub kilku opłat z tego tytułu tj.:
1. prowizji - to opłata, o konkretnej wysokości, której płatność może przebiegać zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu, lub może zostać pobrana w momencie jego uruchomienia. Zależy to od zasad panujących w poszczególnych bankach, lub woli kredytobiorcy.
2. opłaty administracyjnej - stanowi wynagrodzenie czynności, których dokona bank w okresie obowiązywania umowy o pożyczkę. Jest to opłata doliczana do każdej raty kredytu. Wymagana jest przez cały okres jego spłaty.
3. ubezpieczenia kredytu - opłata, zwykle dobrowolna, stanowiąca zabezpieczenie zarówno dla banku jak i kredytobiorcy, w przypadku zdarzeń, które mogą doprowadzić do niemożności regulowania zobowiązań przez spłacającego. Zakres ubezpieczenia zależny jest od wykupionego pakietu. Opłata ta jest doliczona do każdej raty i obowiązuje przez cały okres spłaty.

zwrot kosztów

Zwrot kosztów - Czy warto spłacać wcześniej kredyt?

Umowa kredytu konsumenckiego zawierana jest zwykle na kilka lat. Przezorni kredytobiorcy często rozkładają kwotę zobowiązania na możliwie najwięcej rat, obniżając przy tym ich kwotę. Nie każdy jednak, zdaje sobie jednak sprawę, że działanie to znacznie zwiększa koszt kredytu. Nadpłacając kredyt, banki zazwyczaj dokonują automatycznej rekalkulacji kosztów kredytu dostosowując je do skróconego czasu spłacania. Artykuł 49 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2019, poz.993) stanowi, że "W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą". Oznacza to, kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu. Jednak nie każdy wie o tym, że może uzyskać zwrot kosztów

zwrot kosztów kredytu

Co zrobić kiedy bank odmawia zwrotu poniesionych kosztów?

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, każdemu, kto wcześniej spłaci kredyt przysługuje zwrot wcześniej poniesionych kosztów. Kiedy udzielający nie dokonał wypłaty należnej sumy, należy złożyć reklamację. Jeśli instytucja finansowa odrzuci reklamację, można zwrócić się z wnioskiem do Rzecznika finansowego.

Przy zawieraniu umowy o produkty bankowe, należy zapoznać się z zapisami w niej zawartymi. Często, dochodzi do sytuacji, w których banki naliczają sobie prowizję od wcześniejszej spłaty, o czym kredytobiorcy nie zostają poinformowani podczas wizyty w placówce. Prowizja taka stanowi swoiste zabezpieczenie dla banku, w przypadku dokonanie wcześniejszej spłaty. Zwrot kosztów kredytu należy się każdemu, kto dokonał spłaty kredytu przed czasem, należy o to walczyć nawet wtedy, kiedy bank nie chce podjąć współpracy w tym zakresie.
Jeśli masz problem ze zwrotem kosztów kredytu, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci odzyskać zwrot kosztów kredytu. Przeczytaj również jakie masz prawa na stronie rzecznika finansowego.