Czy bank zwraca odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu ?

poukładane monety - czy przy wcześniejszej spłacie kredytu należy się zwrot odsetek

Zaciąganie długoterminowych zobowiązań finansowych wymaga nie tylko podstawowej wiedzy na ten temat, ale też głębokiego poczucia odpowiedzialności za fundusze, którymi się dysponuje. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania, czy odmienny rodzaj zobowiązania konsumenckiego. Niektórzy będą mieli problem z terminową spłatą, inni wręcz przeciwnie: zechcą uregulować należność wcześniej i będą prosili o częściowy zwrot kosztów. Pytanie zasadnicze jednak brzmi: czy to rzeczywiście się opłaca? Jakie podstawy ma bank, aby zgodzić się na podobne rozwiązanie? Instytucje finansowe więcej zyskują czy tracą na zaradnych kredytobiorcach? Sprawdź sam – zapraszamy do lektury!

Rozważ wszystkie okoliczności

Czy kwota kredytu, o którą wnioskujesz, jest zgodna z rzeczywistymi potrzebami? Czy Twoja bieżąca sytuacja osobista oraz finansowa jest dostatecznie stabilna? Będziesz w stanie w niedalekiej przyszłości znaleźć źródło dodatkowych dochodów? Jakie masz zabezpieczenie w razie niespodziewanych trudności? Na tego typu pytania warto sobie odpowiedzieć jeszcze przed złożeniem dokumentów.

Często spotykane przekonanie, że przy wcześniejszej spłacie kredytu należy się zwrot odsetek, również bywa błędne. Innymi prawami rządzą się bowiem kredyty hipoteczne na większą sumę, a innymi konsumenckie. Przyjrzyjmy się teraz bliżej obu wariantom.

Kredyt konsumencki, czyli...?

Przypomnijmy zwięźle, czym są kredyty konsumenckie: to zobowiązania finansowe na kwotę nieprzekraczającą 255 550 PLN (lub jej równowartości w innej walucie), które są zawierane pomiędzy osobą fizyczną a upoważnionym do tego podmiotem (mogą to być również firmy pożyczkowe). Z tego rodzaju produktów bankowych nie można korzystać, aby np. finansować prowadzoną działalność gospodarczą. Wszelkie szczegóły reguluje stosowna ustawa.

Instytucje unijne po stronie kredytobiorców

TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał we wrześniu 2019 roku niezwykle istotne orzeczenie. Wskazuje w nim, że osoby chcące spłacić kredyt konsumencki przed terminem przewidzianym w umowie, mają prawo oczekiwać częściowego, proporcjonalnego zwrotu tzw. kosztów początkowych - ponoszonych przez wnioskodawców jednorazowo. Chodzi o składki na ubezpieczenie, prowizję oraz różnego typu opłaty administracyjne. Wspomniane rozstrzygnięcie ma duże znaczenie, bo jak dotąd instytucje kredytujące nie były skłonne przystać na tego typu prośby ze strony klientów.

Należy też wyraźnie zaznaczyć, że jeśli ktoś np. wpłacił ostatnią ratę kredytu konsumenckiego kilka miesięcy przed czasem, bank powinien bez większych problemów odstąpić od żądania spłaty odsetek - za okres kredytowania, który tak naprawdę nie nastąpi. Wynika to oczywiście z obowiązującego prawa. Innymi słowy, nie trzeba zastanawiać się, czy bank zwraca odsetki przy wcześniejszej spłacie kredytu - one po prostu nie muszą być uiszczane. Opłaty początkowe, jak również zwrot ich części, nadal pozostają kwestiami spornymi.

Na początek: reklamacja

Z uwagi na fakt, że w sprawę zaangażowały się organy takie jak Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznik Praw Obywatelskich, reklamacja złożona w banku lub instytucji pozabankowej powinna mieć większą siłę oddziaływania. Dobrze jest też powołać się na wyrok TSUE. To rozwiązanie niegenerujące dodatkowych kosztów, które warto podjąć. Nie należy się też przesadnie dziwić, jeśli otrzymana informacja zwrotna będzie co najmniej mało satysfakcjonująca. Powoływanie się przez banki na zapisy w umowie, ewentualne aneksy bądź jakiekolwiek inne okoliczności nie zmieni faktu, że teoretycznie konsument jest na wygranej pozycji.

Najlepsze rozwiązanie?

Jeśli złożona reklamacja spotkała się ze zdecydowaną odmową, można wstąpić na drogę sądową. Tego kroku wielu kredytobiorców woli rzecz jasna uniknąć. Przewlekłość prowadzonych postępowań to pierwszy z argumentów. Sprawa może toczyć się przez kilka lat, a odzyskana kwota i tak okaże się niewspółmiernie niska choćby do honorarium, jakiego będzie oczekiwał pełnomocnik.

Lepiej postawić na opcję pośrednią, czyli skorzystanie z usług firm, które specjalizują się w tego typu działaniach. Znają doskonale praktyki poszczególnych instytucji bankowych i pozabankowych, mają wypracowany system i wyróżniają się przy tym wysoką skutecznością. Kwoty wpływające na konta ich klientów sięgają często kilku tysięcy złotych.

Pomoc Rzecznika Finansowego

Kolejnym sposobem dochodzenia swoich racji jest zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego. Z roku na rok wzrasta liczba wniosków składanych do tego organu. Zainteresowany nie może niestety otrzymać gwarancji skuteczności. Następnym etapem będzie tylko proces przed sądem. Najlepiej więc skorzystać z omówionego wcześniej rozwiązania i poprosić o wsparcie podmiot prywatny.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Wszystkich zainteresowanych wcześniejszą spłatą oraz zwrotem odsetek od kredytu hipotecznego może uspokoić fakt, że w świetle prawa mają oni taką możliwość. Czy będzie to jednak opłacalne? Wiele zależy od konstrukcji uprzednio zawartej umowy. Na samym początku najlepiej skontaktować się z bankiem i dopytać o szczegóły. Często bowiem można negocjować wysokość niektórych opłat. Jeśli po stronie kredytodawcy nie będzie przeszkód, może być konieczne podpisanie stosownego aneksu. Również po to, aby przelane przez klienta środki nie zostały zablokowane na rachunku bankowym i pobrane dopiero w dniu przewidzianym przez wcześniej obowiązujący harmonogram spłat.

Podsumowując

Przedterminowa spłata kredytu hipotecznego bądź konsumenckiego może przynieść wiele korzyści. Osobom w pełni kontrolującym swoje finanse otwiera drogę do wcześniejszego skorzystania z innych produktów bankowych. Warto mieć też świadomość, że choć prawo w żadnym stopniu nie faworyzuje instytucji kredytujących, walka przed sądem - w razie komplikacji - powinna być ostatecznością. Rozsądniej będzie zasięgnąć porady w prywatnej firmie, która szczegółowo przeanalizuje dostarczone dokumenty i zaproponuje dogodne rozwiązanie. Kredytobiorca zaoszczędzi swój czas i nie poniesie ryzyka ewentualnego fiaska w procesie, a w zamian może otrzymać wcześniejszy zwrot należnych mu środków.

Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!