Odzyskanie prowizji bankowej - zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

Odzyskiwanie prowizji bankowej

Przeczytaj artykuł i dowiedz się o odzyskiwaniu prowizji bankowej

odzyskiwanie prowizji bankowej

Prowizje od kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez banki są z roku na rok coraz wyższe. Odkąd banki toczą walkę o uwagę potencjalnych kredytobiorców, oprocentowanie przestało być bazowym czynnikiem decydującym o koszcie kredytów gotówkowych. Klienci powinni zwracać szczególną uwagę na wysokość prowizji. Wielu z nich nie wie jednak, za co tak naprawdę dopłaca, a także jak odzyskać należny im zwrot kosztów kredytu. Nasza firma oferuje klientom zwrot prowizji bankowej. Chcesz dowiedzieć się, na czym polega zwrot prowizji bankowej? Przeczytaj poniższy artykuł.

Czym jest prowizja banku?

Prowizję banku najprościej zdefiniować można jako wyrażoną w formie procentowej jednorazową opłatę, jaką bank dolicza do zobowiązania i na podstawie jego kwoty oblicza jej wysokość. Do bankowych prowizji zalicza się również opłaty pobierane cyklicznie — takie jak np. te stosowane przy limitach na kartach kredytowych.

Prowizja to istotny czynnik przekładający się na ostateczny koszt pożyczki. Pojawia się w bankowych umowach w wielu różnych formach: za udzielenie kredytu – pobierana przy wypłacie pożyczki (ewentualnie podlegająca skredytowaniu — można doliczyć jej kwotę do kapitału kredytu i rozłożyć płatność na raty); za rozpatrzenie wniosku kredytowego – kiedyś bardziej popularna, argumentowana koniecznością pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem umowy; za wcześniejszą spłatę – mają one zrekompensować kredytodawcy utratę części odsetek przy wcześniejszej spłacie.

zwrot prowizji bankowej

Zwrot prowizji od kredytu

Do niedawna prowizja bankowa była kosztem, którego klient banku nie mógł uniknąć, a także nie mógł pomyśleć o jakimkolwiek zwrocie jej części — nawet jeśli udało mu się spłacić całość kredytu przed wyznaczonym czasem. Zmieniło się to jednak dzięki nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, w której pojawił się następujący zapis: „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. W dużym skrócie oznacza to, że jeśli kredyt zaciągnięty na 10 lat spłacimy po 5, możemy ubiegać się o odzyskanie 50% kosztów prowizji.

Odzyskiwanie prowizji bankowej — zasady

Żeby jednak móc domagać się zwrotu poniesionych kosztów kredytu konsumenckiego, czyli inaczej mówiąc zwrotu prowizji bankowej, musimy upewnić się, że nasza umowa spełnia wszystkie konieczne warunki. Warto pamiętać, że kredyt konsumencki to taki, którego wysokość nie przekracza 255,550 zł (dotyczy to również równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska). Jeśli prowizja została pobrana, umowa kredytu podpisana nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 r. (kiedy weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim i przytoczony powyżej artykuł), kredyt został udzielony na osobę fizyczną i spłata nastąpiła szybciej, niż przewiduje termin zawarty w umowie, mamy wszelkie podstawy o ubieganie się o należny nam zwrot części prowizji bankowej.

zwroty prowizji bankowej

Ubieganie się, bo odzyskanie prowizji bankowej wcale nie jest jeszcze tak oczywiste i często wiąże się z wejściem na drogę sądową. Wiele instytucji finansowych wciąż odmawia zwrotu części kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu. Najprościej jest zwrócić się więc do specjalistów specjalizujących się w tego typu sprawach. Więcej na ten temat możesz przeczytać na stronie Rzecznika Finansowego