Zwrot odsetek od kredytu hipotecznego

zwrot odsetek od kredytu hipotecznego

Jeśli tak jak wielu Polaków masz kredyt hipoteczny, to zapewne często myślisz o tym, by jak najszybciej spłacić swoje zadłużenie i uwolnić się od comiesięcznej raty. Przypływ dodatkowych pieniędzy na pewno mógłby w tym pomóc, jednak wcześniejsze zwrócenie środków do banku może wiązać się z wysokimi kosztami i czasami, bywa nieopłacalne dla kredytobiorcy. Sprawdź, jak obliczyć zwrot odsetek od kredytu hipotecznego. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat nadpłaty zadłużenia. Zapraszamy do lektury.

Jak wcześniej spłacić kredyt?

Jeśli kredytobiorca zgromadził większą sumę środków pieniężnych i ma zamiar wcześniej spłacić kredyt hipoteczny, to może tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na nadpłacaniu zadłużenia. Oznacza to, że dłużnik wnosi co miesiąc opłaty wyższe, niż jest to ustalone w umowie.

Drugą możliwością jest przedterminowa spłata kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji należy jednak pamiętać, że ta opcja często wiąże się z koniecznością opłacenia dodatkowej prowizji dla instytucji finansowej.

 

Przedterminowa spłata kredytu a zwrot odsetek

Korzyścią dla osób zadłużonych, wynikającą z przedterminowego oddania pieniędzy z zaciągniętej hipoteki jest możliwość otrzymania od banku zwrotu części poniesionych wydatków. Zgodnie z ustanowionym prawem całkowity koszt kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia ulega zmniejszeniu o odsetki oraz inne wskazane w umowie opłaty.

Czy zawsze wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego oznacza zwrot odsetek? Okazuje się, że nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób bank nalicza wysokość opłat, które każdorazowo uiszcza klient. Kredytodawca ma prawo odrzucić wniosek o zwrócenie tych środków, jeśli zostały one obliczone od całkowitej sumy zadłużenia na dzień regulowania jego spłaty.

 

Zasady wcześniejszej spłaty kredytu

Każdy kredytobiorca, który zgromadził większą sumę gotówki, może wcześniej spłacić swoje zadłużenie w całości lub tylko części. Jednak instytucje finansowe zarabiają głównie na opłatach, o które powiększona jest miesięczna rata, dlatego zazwyczaj nie chcą, aby pieniądze były wpłacane przed ustalonym terminem – jest to dla nich nieopłacalne. Jak może kształtować się wcześniejsza spłata kredytu, nawiązując do odsetek?

W zależności od dnia, w którym została zawarta umowa z instytucją finansową, warunki nadpłaty należności mogą być różne. Wszystkie podstawowe regulacje zostały określone w ustawie z dnia 21 lipca 2017 roku.  W najbardziej komfortowej sytuacji są osoby, które podpisały umowę po 21 lipca 2017 roku i minęły już od tego dnia 3 lata. One nie będą musiały przejmować się żadnymi dodatkowymi kosztami w związku z wcześniejszą spłatą.

 

Natomiast gdy umowa została zawarta przed ww. datą albo nie minęły jeszcze 3 lata od jej podpisania, to kredytobiorca w pierwszej kolejności powinien dokładnie zapoznać się z opłatami związanymi z nadpłatą kredytu.

Kiedy wcześniejsza spłata się nie opłaca?

Każdy zadłużony marzy o jak najszybszym uwolnieniu się od swoich zobowiązań. Jeśli posiada dodatkowe środki pieniężne, które może na to przeznaczyć, taka możliwość jest jeszcze bardziej kusząca. Natomiast kredytodawcy, którzy zarabiają głównie na opłacanych odsetkach, nie chcą, aby kredyty hipoteczne były wcześniej spłacane. Dlatego często w umowach kredytowych pojawiają się zapisy o prowizji za szybsze uregulowanie należności.

Zależnie od podpisanej z bankiem umowy, wcześniejsza spłata niekiedy wiąże się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty, która może wynosić nawet do kilku procent od kwoty zadłużenia. W takich przypadkach należy dokonać kalkulacji i obliczyć, co będzie korzystniejsze – uregulowanie całego kredytu, czy tylko jego części.

Podsumowanie

Jak pokazują statystyki, Polacy coraz częściej spłacają swój kredyt hipoteczny przed terminem ustalonym w umowie z instytucją finansową. Wiąże się to z licznymi korzyściami dla samego zadłużonego. Warto jednak sprawdzić, czy nie niesie to za sobą dodatkowych opłat, których wysokość może być dla kredytobiorcy niekorzystna. Należy mieć też na uwadze, że kwestie przedterminowej spłaty kredytu a zwrotu odsetek od banku są zależne od sposobu ich początkowego naliczania. Bank nie zawsze musi przychylić się do wniosku o ich wypłatę.

Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!