Prowizja od kredytu

Prowizja od kredytu - czym jest?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się o rodzajach prowizji od kredytów!

prowizja od kredytu

Na ostateczne koszty każdego kredytu wpływa wiele parametrów. Jednym z nich jest prowizja od kredytu. Może być naliczana od kwoty brutto lub netto (choć to zdarza się rzadziej), a także istnieje wiele jej rodzajów. Mnogość innych opłat i drobnych druczków w bankowych umowach sprawia, że kredytobiorcy nie uświadamiają sobie często, za co tak naprawdę płacą

Co to jest prowizja od kredytu i co warto o niej wiedzieć?

Zdecydowana większość banków kusi nas marketingowymi strategiami, oferując nam niskie oprocentowanie. Dużo osób zapomina o tym, że nie tylko ono decyduje o wysokości kredytu. Rozważając dwie podobne w kwestii oprocentowania kredyty, warto więc wziąć pod uwagę wysokość prowizji od kredytu.
Prowizja od kredytu to jedna z podstawowych opłat, które bank nalicza za udzielenie kredytu. Jest uzależniona od polityki banku i stanowi ustalony procent zaciągniętego zobowiązania. Warto sceptycznie podchodzić do instytucji bankowych, które oferują świadczenia bez prowizji od kredytu - zazwyczaj wymagają wtedy wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, naliczają wysoką marżę lub stosują taktykę tzw. cross-sellingu, czyli skorzystania z innego produktu bankowego (na przykład konta osobistego czy karty kredytowej). Jeśli przekalkulujemy te dwa scenariusze - prowizja od kredytu albo dodatkowe i często bardziej skomplikowane zobowiązania finansowe - może okazać się, że zapłacenie tej jednorazowej opłaty jest dla nas o wiele korzystniejsze.

prowizja od kredytu

Rodzaje prowizji od kredytów

Prowizja od kredytu pobierana przy wypłacie kredytu to najbardziej podstawowy i popularny rodzaj bankowej opłaty. Jest to nasz warunek otrzymania kredytu. Można zapłacić ją w formie jednorazowej, albo doliczyć do comiesięcznych rat, choć skutkuje to oczywiście ich zwiększeniem. Często jest to taktyka, która pozwala bankom zmanipulować klientami - podawanie wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej bez doliczania do niej procentu prowizji aż do czasu podpisania umowy. Różnice pomiędzy tymi dwiema kwotami mogą być często bardzo znaczące.
Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego to swoista zaliczka za rozpatrywanie naszego wniosku o kredyt, płacona jeszcze przed przyznaniem decyzji kredytowej. Banki częściej pobierają prowizję od kredytu już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, a ten rodzaj wymagany jest przez firmy pożyczkowe i pośredników finansowych.

Inne rodzaje prowizji od kredytu

Istnieje jeszcze prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Według obecnych zasad umów kredytowych, każdy kredytobiorca ma prawo ubiegać się o zwrot prowizji od kredytu za jego wcześniejsza spłatę, co jest o wiele korzystniejsze dla dłużników, niż banków. Dodatkowo, jeśli spłacą oni kredyt parę lat przed czasem, bank jest stratny o stawki odsetek z ich rat. Z tego powodu banki wprowadziły dodatkowe zabezpieczenie w formie prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Zazwyczaj dotyczy to kredytów hipotecznych o najniższym oprocentowaniu, które opłacają się bankom głównie przez wzgląd na długi czas trwania umowy kredytowej. W dodatku przez pierwsze kilka lat kredytobiorca spłaca zazwyczaj jedynie część kapitałową, a dopiero po jakimś czasie odsetki.

Więcej na temat prowizji możesz przeczytaj tutaj: Prowizja od kredytu

Przeczytaj również czym jest zwrot prowizji