Zwrot prowizji

Co to jest zwrot prowizji?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest zwrot prowizji

zwrot prowizji

Wymagania kredytowe stale wzrastają. Banki skrupulatnie sprawdzają każdego potencjalnego kredytobiorcę i jego możliwość przyszłego finansowania zaciągniętej pożyczki. Wraz ze wzrostem wymagań, rośnie prowizja bankowa od zaciągniętego kredytu. Przy kredytach niskokwotowych dodatkowa, poza odsetkowa opłata może nie robić wrażenia. Jednak jeśli decydujemy się na kredyt rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych, prowizja od kredytu może okazać się bardzo wysoka. Nie wszyscy jednak wiedzą. że wcześniejsze spłacenie rat kredytu daje nam możliwość odzyskania części prowizji.

Prowizja od kredytu- co to?

W chwili zaciągnięcia kredytu do pożyczanej kwoty wyjściowej poza innymi kosztami jak ubezpieczenie, dodawana jest tak zwana prowizja od kredytu. Kwota ta może znacznie różnić się w zależności od banku, jednak potrafi ona osiągać nawet 40% kwoty całego kredytu, co przy kredycie hipotecznym może być kwotą rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Prowizje te są odpowiedzią na coraz niższe oprocentowanie kredytowe, które banki proponują swoim klientom. Straty, które powoduje atrakcyjna kwota oprocentowania banki próbują zrekompensować sobie zwiększaniem innych opłat, które w chwili wcześniejszego spłacenia kredytu powinny być częściowo zwracane.

zwrot prowizji

Zwrot prowizji a prawo

We wcześniejszych latach odzyskiwanie pieniędzy przeznaczonych na prowizję było niemożliwe, jednak w chwili przedstawienia w 2011r. swojego stanowiska przez Rzecznika Finansowego uległo to zmianie.Według art. 49 ustawy o Kredycie Konsumenckim:
1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Co to konkretnie oznacza? Przykładowo, jeśli kredyt, który przewidziany był na okres dziesięciu lat, kredytobiorca spłaci już po pięciu latach wtedy może ubiegać się o zwrot prowizji za okres pozostałych lat. Czyli praktycznie połowy prowizji, którą bank od kredytobiorcy pobrał. Mimo to banki w dalszym ciągu unikają tematu zwrotu prowizji i niejednokrotnie nie godzą się na dobrowolny zwrot pieniędzy. Twierdzą, że kwota prowizji od kredytu zostaje przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania umowy i obsługą urzędową kredytobiorcy. A wspiera je w tym, główny Arbiter działający przy Związku Banków Polskich.

Droga sądowa- odzyskiwanie prowizji

Niejednokrotnie konsumenci wyczerpani składaniem zażaleń do Rzecznika Finansów postanawiają wejść z bankiem na drogę sądową. Co więcej udaje im się wygrywać te sprawy, dzięki poparciu Rzecznika oraz Prezesa UOKIK. Pierwsze prawomocne wyroki zapadły w 2017r. w Łódzkim sądzie. Sytuacja ta sprawia,że banki powoli odchodzą od swojej polityki i układają plany kredytowe skierowane na potrzeby konsumentów.

Przeczytaj również czym jest zwrot ubezpieczenia