Zdolność kredytowa

Co to jest zwrot prowizji?

Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest Zdolność kredytowa

zdolność kredytowa

W najprostszej definicji zdolność kredytową określa się jako zdolność podmiotu ubiegającego się o kredyt do spłaty kwoty kredytu (czyli kapitału i odsetek) w określonych terminach płatności. Posiadanie zdolności kredytowej jest więc niezbędne do uzyskania kredytu, a jej określenie zazwyczaj przebiega wg wewnętrznych, ustalonych samodzielnie przez bank zasad. Warto zaznaczyć, że reguły te są inne w przypadku osób fizycznych, a inne dla przedsiębiorstw.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Proces oceny zdolności kredytowej przez bank składa się z dwóch części: analizy ilościowej i jakościowej. Analiza ilościowa polega na analizie wysokości oraz stabilności dochodów. Składają się na nią m.in. wysokość, źródła i cykliczność dochodów, koszty utrzymania oraz obecny poziom zadłużenia, czyli wszelkie aktualne kredyty i obciążenia. Druga część jest analizą jakościową i skupia się na cechach klienta. Prowadzona jest w celu określenia skłonności potencjalnego kredytobiorcy do spłaty zobowiązań. W tym przypadku bierze się pod uwagę podstawowe dane jak wiek, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, status mieszkaniowy i majątkowy, a także przegląda się dotychczasową historię kredytową. Kluczowe tu mogą być także dodatkowe zabezpieczenia, np. posiadane nieruchomości. Warto pamiętać, że te czynniki oraz ich waga będą różnić się w zależności od konkretnego przypadku, gdyż największą rolę odgrywa tu kwota oraz rodzaj kredytu, o jaki ubiega się kredytobiorca. Niemniej jednak, przed udaniem się do banku warto samemu oszacować swoją zdolność kredytową, aby móc przygotować się na ewentualne utrudnienia.

Dobra historia kredytowa BIK

Przed ubieganiem się o kredyt należy dokładnie przyjrzeć się także historii BIK. Znajdują się tam wszelkie informacje na temat posiadanych zobowiązań. W raporcie BIK odnaleźć można m.in. informacje o terminowości spłacanych wcześniej pożyczek, a także łączna, aktualna suma pieniędzy do spłaty.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Jeżeli zdolność kredytowa nie jest odpowiednia, bank z pewnością udzieli odmowy udzielenia kredytu. W takiej sytuacji należy podjąć działania w celu poprawienia swojej sytuacji. Podstawowym zagadnieniem są osiągane dochody. Nie chodzi tu tylko o samą sumę, ale również o rodzaj umowy. Zdecydowaną przewagę w tym wypadku ma umowa o pracę, bo jest potwierdzeniem ciągłości zatrudnienia.

Oprócz dochodów bardzo istotna jest także historia kredytowa. Warto przyjrzeć się dotychczasowym zobowiązaniom i postarać się jak najbardziej je zminimalizować. Być może rozwiązaniem będzie konsolidacja dotychczasowych zadłużeń. Odnalezienie kredytobiorcy, to kolejne dobre rozwiązanie. Wtedy spłata rozkłada się podwójnie, co może zwiększyć szansę na pozytywną decyzję banku. Pomóc może także posiadany majątek, który stanie się dodatkowym zabezpieczeniem kredytu. W trudniejszych przypadkach często najlepsze okazuje się skorzystanie z usług doradcy kredytowego. Jego doświadczenie z pewnością pomaga obiektywnie spojrzeć na wady i zalety wniosku kredytowego.